Hopp til innhald
Ei ugløymeleg reise

The Arctic Train

Den 43 kilometer lange Ofotbanen strekkjer seg frå Narvik til svenskegrensa, og er Norges nordlegaste jernbane. Turen frå fjord til høgfjell tar deg med gjennom eit folketomt og vilt arktisk landskap. Det er ikkje berre naturen rundt som er dramatisk, men også dei historiske hendingane som dannar eit interessant bakteppe for opplevinga.

Bestill no! Frå kr 520,–

Ei ugløymeleg reise

Turen går gjennom eit historisk, vakkert og vilt landskap med mektige fjelltoppar og fossefall, med ei forbløffande utsikt over den arktiske fjorden. For å sikre at du får mest mogleg ut av reisen din, tar toget fleire stopp undervegs.

Ofotbanen

Ofotbanen ble bygd for å sikre tilgang til isfri eksporthamn for dei rike nordsvenske jernmalmførekomstane. Anleggstida strakte seg frå slutten av 1800-talet til eit par år inn i neste århundre, og baud på ekstreme utfordringar når det gjaldt klima og logistikk. På det meste var meir enn 5 000 menneske engasjert i bygginga av banen. Omreisande arbeidarar, såkalla rallarar, søkte lukka i det som framstod som eit europeisk «Klondyke». Historia er fargerik og mytane mange om rallarlivet på Ofotbanen.

Dramatisk historie

Ofotbanen ble bygd for å sikre tilgang til isfri eksporthamn for dei rike nordsvenske jernmalmførekomstane. Anleggstida strakte seg frå slutten av 1800-talet til eit par år inn i neste århundre, og baud på ekstreme utfordringar når det gjaldt klima og logistikk. På det meste var meir enn 5 000 menneske engasjert i bygginga av banen. Omreisande arbeidarar, såkalla rallDet er ikkje berre naturen rundt toglinja som er dramatisk. Dei historiske hendingane knytt til bygginga av jernbanen på slutten av 1800-tallet og krigshandlingane i 1940 skapar eit dramatisk bakteppe for togopplevinga.

Under Andre verdskrig blei Ofotbanen på nytt bringa inn i sentrum av historia. Som eksportveg for Europas største og viktigaste jernmalmførekomstar, var banen viktig å kontrollere. Mykje av krigføringa under Slaget om Narvik fant derfor stad i umiddelbar nærleik til jernbanen.
tod som eit europeisk «Klondyke». Historia er fargerik og mytane mange om rallarlivet på Ofotbanen.

Ambassadørkort

For våre reisande busett i Narvik kommune eller som har hytte/tilknyting langs jernbanen tilbyr vi eit ambassadørkort som gjev moglegheit til å reise så mykje ein vil med The Arctic Train. Finns og som bedriftskort.

Ambassadørkort

Ambassadørkortet er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den/dei kortet er teikna på.

Korttype Pris
1 vaksen 1500,- inkl. mva.
Familie (2 vaksne + born u/ 18 år i same husstand) 2500,- inkl.mva.
Student 750,- inkl. mva.

Ambassadør Bedriftskort

Ambassadør Bedriftskort kan kjøpast av bedrift og kan brukast av tilsette med familie og forretningsforbindelsar.

Korttype Pris
1 Person 2500,- eks. mva.
2 personar 3500,- eks. mva.
3 personar 4500,- eks. mva.
4 personar 5500,- eks. mva.
5 personar 6500,- eks. mva.

Spesielle vilkår

Det er begrensa plassar for rullestolbrukarar. For å sikre plass på avgangen,  dette tingast på førehand per e-post eller telefon.

Det samme gjeld for syklar, pulk og annan plasskrevjande bagasje.

Ski og staver må vera bunden saman eller i skipose.

Normalt reisegods 2 kolli.

Større reisegods må forhåndsklarerast.

Alle er ansvarleg for eige reisegods.

Bestilling

For å bestille kontaktar du oss på e-post booking@arctictrain.com eller telefon 983 65 000.

Bruk av ambassadørkortet forutset ledig kapasitet på avgangen. Ambassadørkorta kan ikkje brukast i kommersiell verksemd, ved større arrangement, spesielle turar mv.

Misbruk av ambassadørkortet medfører inndraging av kort og gebyr på kr. 1500,-

Foto: Lappland Resorts | Riksgränsen

Rutetider og stasjonar

The Arctic Train - Rutetider 2020/2021.pdf

The Arctic Train - Rutetider april 2021.pdf

Stasjonar fram til 1. mars 2021: Narvik-Bjørnefjell-Narvik

Merk! På grunn av noverande Covid-19-restriksjonar er Riksgränsen diverre ikkje tilgjengeleg. Dette vil evaluerast kontinuerleg og vil opne så snart regjeringa på begge sider av grensa tillet det.

Billettar og Prisar

Billettar kan kjøpast på Narvik Stasjon og om bord på toget. Personell er tilgjengeleg 30 min. før våre avgangar. Ved gruppebooking, ta kontakt med kundesenter

Billettprisar  
Vaksen Kr. 650,-
Born (4 – 15 år) Kr. 325
Born (0 – 4 år) Gratis
Grupper over 10 pax (t.o.m. 30.04.2021) Kr. 455,- p.p.
Andre prisar  
Hundar Kr. 150,-
Sykkel Kr. 150,-

Kontakt

Er det noko vi kan hjelpe deg meg, så høyrer vi gjerne frå deg. For generelle henvendingar, ta kontakt med kundesenter.

Kontora våre finn du i våre lokaler på Narvik Stasjon. Kom innom eller bruk kontaktinfoen på sida for å nå oss.

Arctic Train
Narvik Railway Station
Stasjonsveien 1
8514 Narvik

Fakta Ofotbanen

  • Ofotbanens totale lengde. Narvik Havn - Riksgränsen | 43 (42.66) km
  • Trafikkerande strekning Arctic Train. Narvik Stasjon – Bjørnfjell | 36.72 km
  • Tal stasjonar/haldeplassar med persontrafikk | 5
  • Tunnelar | 20
  • Offisiell opning av Ofotbanen | 14 Juli 1903
  • Mengde gods på Ofotbanen pr. år | 15.9 millionar tonn

Bestill no